Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady przyjęć na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) określają jednostki prowadzące dane studia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  na studia podyplomowe jest:

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze studiów podyplomowych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


WYBÓR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        

Wyboru studiów podyplomowych można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA. System otworzy okno ze szczegółowym opisem studiów. Rejestracja następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

UWAGA!

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest przyjęcie określonej  przez jednostkę prowadzącą studia  liczby osób.